Het kabinet heeft begin juni 2022 de Lelylijn alsnog bij de Europese Commissie ingediend als nieuwe schakel binnen het Europese spoor, zo heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen bekendgemaakt. Dit in het kader van de herziening van het trans-Europese vervoersnetwerk, de TEN-T. Eerder gaf de Tweede Kamer in een motie opdracht aan de staatssecretaris om deze aanvraag in te dienen.

Na de met brede steun aangenomen motie in de Tweede Kamer was de opdracht voor staatssecretaris Vivianne Heijnen helder: naast het komende MIRT-onderzoek moet de Lelylijn ook in Brussel officieel worden aangemeld om onderdeel te worden van het internationale hoofdspoornetwerk binnen de TEN-T. Op deze manier wordt de kans op Europese cofinanciering voor de nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam, Lelystad en Groningen met aansluiting op Duitsland en Scandinavië aanzienlijk vergroot.

 

Helaas leek het er tot eind mei op dat het kabinet geen haast maakte met het indienen van de Lelylijn als onderdeel van de TEN-T. Eurocommissaris Adina Vălean meldde aanvankelijk zelfs dat er helemaal nog geen Nederlandse aanvraag was ingediend, waardoor cofinanciering vanuit Brussel  – het gaat hier om een bedrag van enkele miljarden – sowieso niet mogelijk was. Dit is nu alsnog gebeurd en daarmee is een belangrijke stap gezet. Juist met de herziening van het Europese TEN-T-netwerk ontstaat er voor Nederland een unieke kans om de Lelylijn als onderdeel hieraan toe te voegen.

 

Voor iedereen die de Lelylijn een warm hart toejuicht is het dan ook verheugend nieuws dat het kabinet nu daadwerkelijk gehoor heeft gegeven en de aanvraag voor de Lelylijn heeft ingediend. Mocht het verzoek worden gehonoreerd, dan wordt de Lelylijn als onmisbare link aangemerkt binnen het toekomstige spoorvervoer in Europa. Gunstig hierbij is dat dit naadloos past in de Europese ambitie om korte vluchten tot circa 750 kilometer te vervangen door snelle treinverbindingen. Daarnaast verbindt de Lelylijn binnen Nederland verschillende landsdelen met elkaar en zorgt het volgens velen voor een nieuwe sociaaleconomische impuls voor het Noorden.

 

Naast het pleiten voor het toevoegen van de Lelylijn aan het TEN-T spoornetwerk zal de Initiatiefgroep Lelylijn ook blijven sturen op het snel zetten van stappen die onderdeel zijn van de tracéwet. Met het nemen van een zogenoemde startbeslissing kunnen de wettelijke procedures worden gestart, waaronder het onderzoeken van de mogelijke tracés voor de Lelylijn. Alle eerder uitgevoerde onderzoeken naar de verbinding kunnen bijdragen aan het versnellen van de processen, waarmee de realisatie dichterbij komt.

Nieuwsoverzicht