Lelylijn actueel

Lelylijn is levensader voor de middenklasse

In maart 2019, tijdens een symposium in Emmeloord over de Lelylijn, zei stedenbouwkundige en mobiliteitsexpert prof. dr. ir. Rob van der Bijl: “Noord-Nederland mag niet vergeten worden bij de Urban Planning”, oftewel de spreiding van mensen en voorzieningen. In een interview in juni 2019 noemde h... Lees Meer

Kabinet zet in op verbeteren verbinding met alle landsdelen

Het kabinet is momenteel bezig met de Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI genoemd. Volgens de regering is er meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Kajsa Ollongren schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer da... Lees Meer

Onze nieuwe website is live! Maar hoe staat de Lelylijn ervoor?

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe Lelylijn-website, met onder andere nóg meer informatie over deze beoogde spoorverbinding en nieuwtjes om jullie op de hoogte te houden. Maar hoe staat het eigenlijk met de ontwikkelingen rondom de Lelylijn? Een update! Lees Meer

Word vriend van Lelylijn

Vul uw e-mailadres in en we houden u regelmatig op de hoogte.

Lelylijn in de media

Op dit gedeelte van de website wordt een overzicht bijgehouden van de artikelen en uitzendingen die er over de Lelylijn zijn verschenen. Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van de verschenen publicaties.

15-04-2020

Politiek NOP unaniem: aanleg Lelylijn moet in verkiezingsprogramma's

Omroep Flevoland

Lees Meer
22-02-2020

Waarom de Lelylijn goed is voor heel Nederland

Opinieblad Forum - VNO-NCW

Lees Meer
24-01-2020

Grote steden gaan voor snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Stockholm (Lelylijn kan er deel van uitmaken)

Leeuwarder Courant

Lees Meer

Vraag en antwoord

Is het niet beter om de bestaande treinverbindingen te versnellen?

In 2019 is door onder andere ProRail onderzocht of het versnellen van de bestaande spoorlijnen (financieel) haalbaar is en daarbij voldoende reistijdwinst oplevert. Uit dit onderzoek blijkt dat er hoge investeringen (tot €7 miljard) nodig zijn om een reistijdwinst van hooguit een half uur te creëren. Dit wordt veroorzaakt door onder andere de spoorligging, bovenleiding, aanwezige stations en spoorwegovergangen.

Wat zijn de nadelen van de nieuwe verbinding?
  • Mocht er voor de optie worden gekozen om bij Emmeloord af te buigen richting Heerenveen, dan passeert het tracé enkele natuurgebieden, zoals de Rottige Meente. In de definitieve planvorming zal hier rekening mee moeten worden gehouden. Er zijn vele manieren zijn om dit tot een minimum te beperken, maar daar is ook een prijskaartje aan verbonden.
  • De verbinding doorsnijdt met name tussen Emmeloord en Heerenveen het landschap. Ondanks dat er vele manieren zijn om dit tot een minimum te beperken, kan het voorkomen dat het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ordening op het platteland.
Is het tracé van de Lelylijn definitief vastgesteld?

De door ons ontworpen verbinding tussen Lelystad en Groningen geeft een goede indicatie van het toekomstige verloop van de spoorlijn, maar is niet de definitieve. Dat is afhankelijk van vele factoren en ontwikkelingen in de diverse regio’s. Wel is het ontwerp van de Lelylijn gebaseerd op technische haalbaarheid, vereisten en diverse inzichten van experts.

Wat is de Lelylijn?

De Lelylijn is de beoogde, nieuwe spoorverbinding tussen Groningen/Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad. Hiermee worden bestaande trajecten in de omgeving ontlast en komen gebieden dichter bij elkaar te liggen. In het oorspronkelijke plan voor de Lelylijn is uitgegaan van een reguliere spoorlijn voor snelheden tot 200 km/h, welke voorzien is van de nieuwste Europese (veiligheids)standaarden.

 

Wie heeft er precies belang bij de Lelylijn?

De spoorlijn verbindt de Randstad met het noorden en vice versa. Hierdoor profiteren grote delen van het land, aangezien grote gebieden sneller en beter ontsloten worden. Daarnaast zullen plaatsen worden aangesloten op het landelijke spoorwegnet die momenteel nog niet per spoor bereikbaar zijn, zoals Drachten (de grootste plaats in Nederland zonder spoorverbinding) en Emmeloord.

Bekijk alle vragen en antwoorden >