Lelylijn actueel

PvdA trekt portemonnee voor Lelylijn

De Partij van de Arbeid wil de coronacrisis aangrijpen om Nederland de crisis uit te investeren. De sociaal-democraten kondigden vandaag een groot investerings- en stimuleringspakket aan ter waarde van 50 miljard euro. Een tiende van dit bedrag, 5 miljard euro, wil de partij besteden aan de aanle... Lees Meer

In gesprek met: Prof. dr. Caspar van den Berg

Prof. dr. Caspar van den Berg is hoogleraar bestuurskunde aan de RUG-Campus Fryslân op de leerstoel ‘Global and Local Governance’. Hij is daarnaast lid voor de Raad voor het Openbaar Bestuur, een adviesraad voor regering en parlement over de inrichting- en het functioneren van het openbaar bestuu... Lees Meer

Het Lelylijn-rapport is uit: wij peilden de stemming

Vandaag werd, er was enige moeite voor nodig, het onderzoeksrapport van de haalbaarheidsstudie naar de Lelylijn openbaar gemaakt. Het moment waar iedereen die pleit voor een snelle spoorverbinding tussen Randstad en Noorden reikhalzend naar had uitgekeken. De belangrijkste conclusies: de Lelylijn... Lees Meer

Word vriend van Lelylijn

Vul uw e-mailadres in en we houden u regelmatig op de hoogte.

Lelylijn in de media

Op dit gedeelte van de website wordt een overzicht bijgehouden van de artikelen en uitzendingen die er over de Lelylijn zijn verschenen. Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van de verschenen publicaties.

07-09-2020

Groeifonds van 20 miljard biedt nieuwe hoop voor Lelylijn en verlenging Noord-Zuidlijn

AD

Lees Meer
07-09-2020

Gedeputeerde Fokkens: "Aanleg Lelylijn past precies binnen doelstellingen Groeifonds"

Omrop Fryslan

Lees Meer
07-09-2020

‘Wopke-Wiebes-Fonds’ zet de deur op een kier voor de Lelylijn

RTV Noord

Lees Meer

Vraag en antwoord

Is het tracé van de Lelylijn definitief vastgesteld?

De door ons ontworpen verbinding tussen Lelystad en Groningen geeft een goede indicatie van het toekomstige verloop van de spoorlijn, maar is niet de definitieve. Dat is afhankelijk van vele factoren en ontwikkelingen in de diverse regio’s. Wel is het ontwerp van de Lelylijn gebaseerd op technische haalbaarheid, vereisten en diverse inzichten van experts.

In welk opzicht verschilt de Lelylijn van de voormalige Zuiderzeelijn?

De Lelylijn is een verbinding waarbij er rekening is gehouden met de regionale belangen in combinatie met realistische haalbaarheid. In de diverse plannen voor de Zuiderzeelijn werd gedacht aan diverse ambitieuze plannen, welke niet haalbaar waren. Denk hierbij aan de magneetzweefbaan/Maglev of een hoogwaardige HSL-verbinding. Zo is het nu mogelijk om ook Leeuwarden aan te sluiten op de snelle verbinding. Ook is de lijn goedkoper doordat er niet wordt uitgegaan van een volledige hogesnelheidslijn.

Wordt Leeuwarden ook aangesloten op de Lelylijn?

Ja, in het uitgewerkte indicatieve tracé wordt Leeuwarden door middel van een verbindingsboog bij Heerenveen aangesloten op de Lelylijn. Zo kunnen er ook rechtstreekse treinen tussen de Randstad en Leeuwarden rijden. Ook in het haalbaarheidsonderzoek wordt er vanuit gegaan dat Leeuwarden aangesloten wordt op de Lelylijn.

Wat zijn de nadelen van de nieuwe verbinding?
  • Mocht er voor de optie worden gekozen om bij Emmeloord af te buigen richting Heerenveen, dan passeert het tracé enkele natuurgebieden, zoals de Rottige Meente. In de definitieve planvorming zal hier rekening mee moeten worden gehouden. Er zijn vele manieren zijn om dit tot een minimum te beperken, maar daar is ook een prijskaartje aan verbonden.
  • De verbinding doorsnijdt met name tussen Emmeloord en Heerenveen het landschap. Ondanks dat er vele manieren zijn om dit tot een minimum te beperken, kan het voorkomen dat het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ordening op het platteland.
Faciliteert de Lelylijn ook internationaal spoorverkeer?

Het doortrekken van de Lelylijn is niet een vereiste voor de aanleg, maar wel een interessante optie om op voor te sorteren. Een betere verbinding met onze buren in Noord(-Oost) Europa maakt immers nieuwe markten toegankelijk en biedt een alternatief voor vliegen naar steden als Hamburg. Daarnaast komt het project daarmee misschien in aanmerking voor een Europese bijdrage uit Brussel, zoals momenteel ook het geval is bij de aanleg van hogesnelheidslijnen in de Baltische Staten.

Bekijk alle vragen en antwoorden >