Vragen en antwoorden

Wat is de Lelylijn?

De Lelylijn is de beoogde, nieuwe spoorverbinding tussen Groningen/Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad. Hiermee worden bestaande trajecten in de omgeving ontlast en komen gebieden dichter bij elkaar te liggen. In het oorspronkelijke plan voor de Lelylijn is uitgegaan van een reguliere spoorlijn voor snelheden tot 200 km/h, welke voorzien is van de nieuwste Europese standaarden.

Wie heeft belang bij deze verbinding?

De spoorlijn verbindt de Randstad met het noorden en vice versa. Hierdoor profiteren vrijwel alle regio’s van de nieuwe verbinding, aangezien deze sneller te bereiken zijn. Ook zullen plaatsen worden aangesloten op het landelijke spoorwegnet, waaronder Drachten (de grootste plaats in Nederland zonder spoorverbinding) en Emmeloord.

Welk effect heeft de nieuwe spoorlijn op de bestaande spoorlijnen in het noorden?

De bestaande spoorlijnen Zwolle – Leeuwarden en Zwolle – Groningen blijven in hun bestaande vorm bestaan en vangen hierbij een groot deel van het regionale reizigersverkeer op. Ook de verbindingen met Oost-Nederland en bijvoorbeeld Amersfoort en Utrecht worden op deze trajecten afgehandeld.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe verbinding?

• Ontlasting bestaande (drukke) spoorwegnet;

• Voorkomen vastlopen A6 en A7;

• Spoorknooppunt Zwolle raakt niet overbelast;

• Versnellen reistijd van en naar de Randstad;

• Aansluiten van steden op het landelijke spoorwegennet;

Wat zijn de nadelen van de nieuwe verbinding?

• Mocht er voor de optie worden gekozen om bij Emmeloord af te buigen richting Heerenveen, dan passeert het tracé enkele natuurgebieden, zoals de Rottige Meente. In de definitieve planvorming zal hier rekening mee moeten worden gehouden. Er zijn vele manieren zijn om dit tot een minimum te beperken, maar daar is ook een prijskaartje aan verbonden.

Is het niet beter om de bestaande treinverbindingen te versnellen?

Uit een recent onderzoek van onder andere ProRail (2019) blijkt dat het versnellen van de bestaande spoorlijnen een reistijdwinst van hooguit een half uur oplevert. Hiervoor zijn enorme investeringen nodig: tot bijna €7 miljard.

Hoelang duurt een reis van Groningen naar Amsterdam?

De verwachting is dat de reistijd iets meer dan één uur is, wat ongeveer 60 minuten sneller is dan de huidige situatie. 

Wordt ook Leeuwarden aangesloten op de Lelylijn?

Ja, door middel van een verbindingsboog ten zuiden van Heerenveen kunnen er ook rechtstreekse treinen van en naar Leeuwarden over de Lelylijn rijden.

Wat is de maximumsnelheid?

Volgens het beoogde tracé is dat 200km/h. Hierin is een afweging gemaakt tussen kosten, afstand en haalbaarheid.

Word vriend van Lelylijn

Vul uw e-mailadres in en we houden u regelmatig op de hoogte.