Het nieuwe kabinet zet in op de aanleg van de Lelylijn, zo staat vermeld in het onderhandelingsakkoord dat woensdag werd bereikt door de beoogde regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB. De Lelylijn, een door velen gewenste spoorverbinding tussen Noord-Nederland en Lelystad, kon onlangs al op goedkeuring rekenen in het Europees Parlement. Het is opvallend dat de partijen plannen hebben om de bouw van de spoorlijn in Groningen te starten.


Op dezelfde dag dat het onderhandelingsakkoord tot stand kwam vond in Den Haag een zogenoemd Lelylijn-ontbijt plaats, georganiseerd door VNO-NCW MKB Noord, een vooraanstaande pleitbezorger van de spoorlijn. Tijdens het ontbijt kwamen Tweede Kamerleden en (andere) voorstanders bijeen om de voordelen en mogelijkheden van deze snelle treinverbinding van en naar noordelijk Nederland te bespreken. 

Het is bekend dat de realisatie van de Lelylijn gepaard gaat met een fors prijskaartje die nou eenmaal hoort bij een dergelijk groot infrastructureel project. In januari stemde de nieuwgekozen Tweede Kamer al in met een motie om de drie miljard euro, die in het vorige regeerakkoord voor de Lelylijn was gereserveerd, te behouden. Er is echter nog meer financiering nodig om het project volledig te realiseren. De komende weken zal het onderhandelingsakkoord tot een regeerakkoord worden uitgewerkt, waarin ook de financiële details invulling zullen krijgen. Overigens willen de vier partijen alleen als het uitvoeringstechnisch ook praktisch is de aanleg van de spoorlijn laten beginnen in Groningen.

De Initiatiefgroep Lelylijn kijkt uit naar de concrete spoorplannen van de vier nieuwe regeringspartijen en heeft er vertrouwen in dat de uitvoering voortvarend zal worden opgepakt.

 

(Foto: iStock)

Nieuwsoverzicht