Het Europees Parlement heeft op zijn laatste vergaderdag voor de verkiezingen in juni ingestemd met de integratie van de Lelylijn in het Europese spoornetwerk TEN-T. De spoorlijn, die geldt als belangrijke verbinding tussen westelijk en noordelijk Nederland én het Duitse achterland, moet hiermee van Brussel uiterlijk in 2050 operationeel zijn. Maar liefst 565 Europarlementariërs stemden voor, slechts 37 tegen en 29 leden onthielden zich van stemming.


Het nieuws uit Straatsburg, waar deze week de vergaderingen van het parlement plaatsvonden, betekent dat Nederland financiële middelen moet vrijmaken om de aanleg van deze spoorverbinding te realiseren. Dit lijkt haaks te staan op het recente nieuws dat het demissionaire kabinet geld om het beruchte knelpunt bij Meppel op te lossen uit het budget voor de Lelylijn heeft gehaald.

De instemming van het Europees Parlement houdt in dat het akkoord dat al in december tussen de Europese lidstaten was bereikt over de opname van de Lelylijn in het Europese spoornetwerk TEN-T, nu definitief vastgesteld is. Hiermee is de laatste stap in de herziening van het Europese transportnetwerk gezet, en wordt van Nederland verwacht dat de Lelylijn er daadwerkelijk komt. Bovendien wordt voorgesorteerd op een extra mogelijkheid om de Lelylijn binnen enkele jaren te upgraden tot onderdeel van het Europese HSL-netwerk, als schakel binnen verbindingen naar Bremen, Hamburg en Scandinavië. Nederland kan met de overweldigende meerderheid van de parlementariërs die met het besluit instemde aanspraak maken op Europese financiering voor de aanleg van de Lelylijn, maar bij promotie naar het Europese hogesnelheidsnet gaat het om aanmerkelijk hogere bedragen.

Hoewel het huidige (demissionaire) kabinet 3 miljard euro heeft gereserveerd voor de Lelylijn, worden de kosten naar verwachting beduidend hoger. Komend najaar zal de studie die hier momenteel naar wordt gedaan worden afgerond, waarin ook meer duidelijkheid wordt verschaft over de kosten.

Wat de Initiatiefgroep Lelylijn, maar ook de noordelijke provincies, veel gemeenten in Noord-Nederland en Flevoland en VNO-NCW Noord betreft is het nu essentieel dat de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB de Lelylijn omarmen, om zo de beperkte bereikbaarheid van noordelijk Nederland per spoor aan te pakken. De goedkeuring vanuit Europa vandaag vormt een krachtig signaal en onderstreept de urgentie van dit project.

 

Foto: De zetel van het Europees Parlement in Straatsburg. (iStock)

Nieuwsoverzicht