Op maandag 18 december 2023 is in Brussel een akkoord bereikt over de integratie van de Lelylijn als een essentiële spoorverbinding binnen het Europese spoornetwerk, bekend als het Trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T). Als onderdeel van dit akkoord heeft Nederland de opdracht meegekregen om de Lelylijn uiterlijk in 2050 gerealiseerd te hebben.

Deze ontwikkeling vervult een ontbrekende schakel in de Europese verbindingen. Door de toevoeging van de Lelylijn aan het TEN-T netwerk kan Noord-Nederland zijn rol als toegangspoort tussen West- en Noord-Europa nog effectiever vervullen.

 

De aanleg van de Lelylijn draagt bij aan de ontwikkeling van een krachtig en duurzaam Europees spoornetwerk. Het is verheugend dat zowel het Europees Parlement als de lidstaten hiermee hebben ingestemd, zoals blijkt uit het bereikte akkoord gisteren. Er bestaat ook de reële mogelijkheid dat de Lelylijn in de komende jaren wordt opgewaardeerd naar het uitgebreide kernnetwerk, waardoor deze een integraal onderdeel wordt van het Europese hogesnelheidstreinnetwerk (HSL).

 

Nieuw regeerakkoord

 

"Dit is echt een belangrijke mijlpaal die absoluut een flinke steun in de rug betekent, ook als je kijkt naar de status van de Lelylijn in het toekomstige nieuwe regeerakkoord," stelt Wim van Wegen namens Initiatiefgroep Lelylijn. “Laat dit een aanzet zijn om het tijdens de formatie eens te worden over de financiering van de Lelylijn, die moet nu worden geregeld om straks de eerder toegezegde startbeslissing te kunnen nemen.” Op het Lelylijn Symposium, dat op woensdag 6 maart wordt gehouden in theater 't Voorhuys in Emmeloord, zal de Europese invalshoek van de spoorverbinding ook aan bod komen.

 

In december 2022 hebben alle Europese lidstaten al steun uitgesproken voor de integratie van de Lelylijn in het TEN-T netwerk, en in april van dit jaar stemde het Europees Parlement hier ook voor op initiatief van een groep Nederlandse, Duitse, Deense en Zweedse Europarlementariërs. Bovendien heeft het Europees Parlement het belang benadrukt van het doortrekken van de Lelylijn naar de HSL-verbinding Hamburg/Scandinavië.

 

Zowel het Europees Parlement als de Raad moeten nog officieel instemmen met het voorlopige akkoord dat is bereikt door de onderhandelaars. Dit zal naar verwachting begin 2024 plaatsvinden en wordt beschouwd als een formaliteit. Zodra dit is afgerond, treedt het herziene TEN-T netwerk met bijbehorende verplichtingen in werking.

Nieuwsoverzicht