In de route naar de totstandkoming van de Lelylijn is er opnieuw een belangrijk station gepasseerd. De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft op 13 april met ruime steun een voorstel aangenomen om de Lelylijn een prominentere plek te geven op de nieuwe Europese TEN-T-transportkaart voor internationale verbindingen. De Europarlementariërs willen dat de Lelylijn straks deel uitmaakt van het zogeheten Extended Core Network, wat de spoorverbinding de status geeft van belangrijke schakel binnen het Europese spoor van de toekomst.

De Lelylijn wordt, wat Europa betreft, onderdeel van de internationale spoorverbinding van Brussel en Amsterdam via plaatsen als Lelystad, Drachten en Groningen naar Bremen en Hamburg. Nu de Lelylijn op de Europese transportkaart staat kan deze in aanmerking komen voor Europese subsidie, aangezien er aan de voorwaarde wordt voldaan dat het deel uitmaakt van een internationale verbinding.

 

Zoals bekend is er middels het regeerakkoord door het huidige kabinet 3 miljard gereserveerd voor de Lelylijn. De steun vanuit Europa voor de Lelylijn betekent dat er gestart kan worden met de onderhandelingen voor de nieuwe projecten uit het TEN-T-programma. Er kan nu een beroep worden gedaan op het Connecting Europe Facility-fonds. Europa zal een deel van de kosten voor de aanleg van de Lelylijn gaan financieren: een belangrijke stap vooruit en een forse steun in de rug!

Belangrijk signaal

Een bijdrage uit het TEN-T programma geldt als erkenning dat de Lelylijn als bouwsteen wordt gezien voor de ambitieuze Europese spoorplannen. Het signaal vanuit Brussel zou voor staatssecretaris Vivianne Heijnen, de regering, Tweede Kamer, de noordelijke provincies en de stuur- en projectorganisatie Lelylijn een extra stimulans moeten zijn om met volle kracht door te gaan, zodat er eind 2024 door de Tweede Kamer een besluit genomen kan worden om daadwerkelijk over te gaan tot de aanleg van de Lelylijn.

 

Vanuit Nederlands perspectief bekeken wordt de Lelylijn beschouwd als de ontbrekende schakel in het binnenlandse spoornet. De Lelylijn brengt nieuwe kansen met zich mee om Nederland te versterken: het verbindt regio’s, verkort de reistijden drastisch en levert een bijdrage aan een eerlijke verdeling van de brede welvaart in  heel Nederland. Er ontstaat een tweede spoorverbinding naar het Noorden, waardoor de afhankelijkheid van het storingsgevoelige traject Zwolle-Meppel vermindert. De Lelylijn geeft de regio een sociaaleconomische impuls en verbetert de leefbaarheid van aangrenzende gebieden. Krimp wordt omgezet in groei en er ontstaan nieuwe kansen voor bedrijven en kennisinstellingen, waardoor de economie van de Noordelijke regio’s wordt versterkt. Verder is de  Lelylijn cruciaal voor het realiseren van de woningbouwopgave waar de regering voor staat. Tenslotte is de nieuwe spoorverbinding een alternatief voor de auto: het draagt bij aan het ontlasten van overvolle wegen en levert meteen ook een flinke bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en stikstof.

Nieuwsoverzicht