De Initiatiefgroep Lelylijn is woensdag 11 mei in een nieuw jasje afgereisd naar Den Haag om gesprekken te voeren over de stand van zaken ten aanzien van de beoogde nieuwe spoorverbinding. De regering heeft in het regeerakkoord 3 miljard opgenomen voor de Lelylijn, een fors bedrag maar niet genoeg om de plannen te realiseren. De lobby gaat dus onverminderd door.

Onlangs is er een tweetal moties aangenomen in de Tweede Kamer om de Lelylijn op te nemen in het TEN-T (Trans-European Transport Network), wat inhoudt dat de spoor dan officieel gecategoriseerd is als een belangrijke schakel binnen het Europese spoor. Aansluiting op het Duitse spoor krijgt dan automatisch meer prioriteit, zodat er vanuit Amsterdam richting Groningen makkelijk verder kan worden gereisd naar Oldenburg, Bremen, Hamburg, Kopenhagen en de rest van Scandinavië. Door de Lelylijn een prominente plek te geven op de Europese spoorkaart wordt de kans op geld uit Brussel bovendien aanzienlijk vergroot.

Werk aan de winkel

Wat een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer betreft wordt er een officieel verzoek ingediend in Brussel om de Lelylijn onderdeel uit te laten maken van het TEN-T. In het verlengde ervan moet staatssecretaris Vivianne Heijnen in de Europese hoofdstad ijveren voor miljarden uit de EU-pot. Eén van de argumenten is dat deze spoorlijn kan gelden als alternatief voor het vliegtuig, iets waar de Europese Unie met ambitieuze plannen op mikt. Dat dit alternatief realistisch is blijkt wel, nu onderzoek uitwijst dat met de Lelylijn en andere maatregelen tussen Amsterdam en Kopenhagen de reistijd alleen al op deze corridor tot 4,5 uur kan worden verkort.

Naast de missie om Europees geld voor de Lelylijn veilig te stellen, stelt de Initiatiefgroep Lelylijn dat het tijdspad van de aanleg van de Lelylijn zoals die in het regeerakkoord staat – de spoorlijn gereed in 2038 – moet worden ingekort. Wat de Initiatiefgroep betreft is 2032 ook haalbaar. In 2023 moet  de startbeslissing vallen of het tracé van de Lelylijn verder onderzocht gaat worden en zal er meer duidelijkheid komen over wat de kosten van de aanleg daadwerkelijk gaan bedragen.

Draagvlak

Zonder Europese steun zal de realisatie Lelylijn veel moeilijker worden. En dat zou een hard gelach zijn voor de Noordelijke provincies, die in de Lelylijn een essentiële pijler zien van een sociaaleconomische impuls voor de regio. Hoewel tijdens het bezoek aan Den Haag duidelijk werd dat de Lelylijn op veel politiek draagvlak kan rekenen, wil de Initiatiefgroep Lelylijn nadrukkelijk kijken naar de uitdagingen die er nog wachten als het gaat om het mee laten profiteren van de provincies waar deze doorheen zal lopen. De Lelylijn is het belangrijkste middel om het doel te bereiken, namelijk de leefbaarheid in deze gebieden te verbeteren en daarmee de Brede Welvaart over heel Nederland beter te verdelen. Over deze kansen die de Lelylijn kan bieden willen de Lelylijnlobbyisten van het eerste uur de komende tijd in gesprek met verschillende groeperingen.

Foto's: Pim van der Maden.

Nieuwsoverzicht