De Lelylijn heeft een prominente plaats gekregen in het regeerakkoord van Rutte IV. Daarmee is de komst van de spoorlijn tussen Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen een stap dichterbij. Dat is een fantastisch succes, wat niet bereikt was zonder de lobby vanuit Noord-Nederland, waaronder Stichting Initiatiefgroep Lelylijn. Desondanks is er nog veel werk te verzetten voordat de eerste trein op de nieuwe stations halteert.

Zo’n vier jaar geleden is het idee voor een snelle ontsluiting tussen de Randstad en het Noorden nieuw leven ingeblazen. Eén uur reistijdversnelling was de wens van de regio, treinreizigers, ProRail en NS. In eerste instantie werd alleen gedacht aan het bestaande spoor, maar al snel volgde een heel nieuw plan: Een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen met een snelheid van 200km/h, waar mogelijk parallel aan de bestaande A6 en A7. Uitgebreide en actieve lobby en inzet op verder onderzoek volgden. Na de uitspraken van de politieke partijen in aanloop naar de landelijke verkiezingen in maart 2021 leek het al onvermijdelijk, maar vandaag werd het harde werken beloond: de aanleg van de Lelylijn staat in het regeerakkoord!

Uit de plannen blijkt dat het nieuwe kabinet €3 miljard reserveert om, met aanvullingen vanuit Europese en regionale fondsen, de Lelylijn aan te leggen. Dit wordt gedaan in het kader van het eerder dit jaar gelanceerde Deltaplan voor het Noorden om de regionale sociaaleconomische structuur te versterken. Ook kan de Lelylijn bijdragen aan de ontsluiting van nieuwe woningbouw in Noord-Nederland en betere internationale treinverbindingen. Hierbij wordt gedacht aan Hamburg, Bremen en eventueel Scandinavië. Ondertussen wordt er door een consortium (bestaande uit onder andere Sweco, Decisio en TwynstraGudde) al onderzoek gedaan naar de aanleg en impact van de Lelylijn: hoe kan deze het beste aangelegd worden en wat zijn de effecten voor de omgeving?

Tegelijkertijd is het zaak, om na alle euforie, op het juiste spoor te blijven om de realisatie van de Lelylijn zo snel mogelijk te bewerkstelligen. Voordat de eerste schop de grond in kan moet er nog veel gebeuren: De komende tijd draait het dan ook om onderzoeken, ontwerpen en de nodige besluitvorming. Hierbij is het ook van belang om de omgevingseffecten rondom de mogelijke tracés in kaart te brengen, om zo ook de bijzondere natuurgebieden in Noord-Nederland zo veel mogelijk te ontzien. Hoewel de in het regeerakkoord gepresenteerde plannen voor de Lelylijn lijken te mikken op voltooiing van het project in 2038, zijn er reële mogelijkheden om de spoorverbinding eerder tot stand te brengen.

De leden van de Stichting Initiatiefgroep Lelylijn zijn vanaf het prille begin van de Lelylijn betrokken geweest bij de actieve lobby voor de komst van een nieuwe spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden. Na het succes van vandaag zullen zij, samen met de andere betrokkene organisaties, hiermee doorgaan om de uitvoering van de Lelylijn daadwerkelijk tot een succes te brengen.

Tot straks Lelylijn, wellicht al in 2030!?

Nieuwsoverzicht