De realisatie van de Lelylijn is opnieuw een stapje dichterbij gekomen. Na de recente tegenvaller dat de beoogde snelle verbinding tussen Randstad en Noord-Nederland niet bij de eerste tranche van het Nationaal Groeifonds zat is de spoorlijn nu wél opgenomen in de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV.

In deze ontwikkelagenda zijn de ambities geformuleerd die het Rijk heeft op het gebied van openbaar vervoer. De Lelylijn heeft ook een plek gekregen in het programma Toekomstbeeld OV, dat tot stand is gekomen in samenwerking met decentrale overheden en de OV-sector.

In het Toekomstbeeld OV zijn de langetermijnkeuzes voor het openbaar vervoer in bredere context gebundeld. De ambities op het gebied van openbaar vervoer zijn nadrukkelijk gekoppeld met wonen, werken en recreëren. Voor een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat moet de bereikbaarheid naar een hoger plan worden getild, hier zijn investeringen voor nodig – zo staat in het rapport te lezen. “Additionele investeringen die bijdragen aan het duurzame verdienvermogen”, zoals het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het omschrijft.

Versnellen naar de landsdelen

Om de ruimtelijk-economische structuur van Nederland als één geheel te verbeteren zet het ministerie in op robuuste verbindingen tussen de stedelijke regio’s en de verschillende landsdelen. Het gaat met name om de verbindingen vanuit de Randstad naar Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Enschede, Maastricht en Vlissingen, zo valt in het document te lezen. Dit is te bewerkstelligen door snellere treinen over het spoor te laten rijden, maar er wordt ook gewezen op de noodzaak van het realiseren van aanvullende infrastructuur. Het investeren in verbindingen met de landsleden maakt wonen en werken daar aantrekkelijker en kan bijdragen om de krimpperspectieven te beperken of te keren, stelt het ministerie. Daarnaast biedt het een concurrerend, aantrekkelijk en veilig alternatief voor het autogebruik over langer afstanden. Hier komt in het rapport de Lelylijn om de hoek kijken, die wordt genoemd als voorbeeld van het realiseren van nieuwe verbindingen om de geformuleerde bereikbaarheidsambities waar te maken. Met het benoemen van Lelylijn als bouwsteen om het versnellen van en naar de landsdelen te realiseren komt een plek in het regeerakkoord waarmee het volgende kabinet straks aan de slag gaat weer een stuk dichterbij.

Overigens wordt in het Toekomstbeeld OV verder gekeken dan onze landsgrenzen. De rechtstreekse verbinding Groningen – Bremen met de daartoe behorende Wunderline wordt genoemd als belangrijke internationale verbinding. De Lelylijn sluit naadloos aan op de Wunderline, waardoor snel en comfortabel reizen per spoor vanaf de Randstad tot aan Bremen, Hamburg, Kopenhagen en het verdere Scandinavische en Midden- en Oost-Europese achterland een realistische optie wordt.

De Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV – NU instappen naar 2040 is hier te downloaden.

Nieuwsoverzicht