Voor onderhoud en modernisering van het spoornet investeert de Duitse regering de komende tien jaar niet minder dan 86 miljard euro. Met het ‘Masterplan Schienenverkehr’ wordt koers gezet naar een zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemde dienstregeling, meer goederenvervoer per spoor, innovatie en digitalisering en ook het terugdringen van geluidsoverlast en het behalen van klimaatdoelstellingen.

 

“In Duitsland brengt Deutsche Bahn werknemers veilig naar het werk en is het essentieel voor de toelevering en distributie van goederen. Het spoorvervoer vormt de ruggengraat van klimaatvriendelijke mobiliteit en logistiek. Alleen met de trein halen we onze klimaatdoelen.” Was getekend Angela Merkel – een betere ambassadeur voor het spoor is nauwelijks denkbaar.

 

De Duitse spoorambities eindigen niet bij de landsgrenzen, integendeel. In het interview met DB mobil zegt Merkel: “In combinatie met de uitbreiding van het Europese spoornet willen we reizen per trein voor alle mensen in Europa aantrekkelijk maken.” De bondskanselier stelt dat om meer reizigers de trein boven het vliegtuig te laten verkiezen het terugdringen van de reistijden per spoor nodig is en het tempo van de uitbreiding van het spoornet omhoog moet. Merkel kijkt bij het aantrekkelijker maken van treinreizen ook naar de frequentie waarmee treinen rijden: “Door het efficiënter inzetten van digitale oplossingen kan zo’n 20% meer treinverkeer op het spoor plaatsvinden.”

 

Merkel: “Zonder de trein zou het leven voor veel mensen een stuk lastiger worden. Of het nu werk, school, vrienden of familie is die je ermee bereikt. Maar de trein betekent veel meer. Het vormt ook de sleuteloplossing om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Om dat te realiseren moeten meer reizigers en goederen per trein vervoerd worden. En dat kan niet zonder modern spoornet en een ruimer aanbod.”


Foto: Angela Merkel. (© Shutterstock)

Nieuwsoverzicht