Vandaag werd, er was enige moeite voor nodig, het onderzoeksrapport van de haalbaarheidsstudie naar de Lelylijn openbaar gemaakt. Het moment waar iedereen die pleit voor een snelle spoorverbinding tussen Randstad en Noorden reikhalzend naar had uitgekeken. De belangrijkste conclusies: de Lelylijn is kostendekkend, de spoorverbinding is exploitabel en rekent probleemloos af met de onderzochte alternatieven: het versnellen van de huidige spoorlijn via Zwolle en Meppel en de snelle busverbinding. Wij peilden de stemming bij een aantal overtuigde Lelylijners.

Avine Fokkens, gedeputeerde van de provincie Friesland, is positief over een aantal belangrijke uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn. “De belangrijkste is natuurlijk de enorme reistijdwinst. Van 130 naar 90 minuten. Dat voordeel kan Nederland niet laten liggen. De Lelylijn verbindt landsdelen en is mede daarom een nationaal belang.” Ze stelt dat de kostendekkendheid een groot pluspunt is, evenals het voldoende potentieel aan reizigers.

“Kijk je naar de huidige spoorkaart van Nederland, dan zie je dat alle treinen die van en naar het Noorden gaan via Zwolle rijden. Dat is niet alleen in veel gevallen een omweg, maar het is ook erg kwetsbaar. De Lelylijn zorgt voor een tweede toegangspoort van en naar het Noorden en maakt daarmee ons spoornetwerk robuust. Het is in het verleden een kapitale fout geweest om op de Afsluitdijk niet meteen ook een spoor aan te leggen. Laten we zo’n fout niet nog eens maken. Dus ja: Lelylijn!”, sluit Fokkens af.

Het nieuwe wonen en werken

Ben Woldring, CEO en oprichter van Bencom – bekend van vergelijkingssites als Bellen.com en Gaslicht.com – is Lelylijn-ambassadeur van het eerste uur. Hij zegt blij te zijn met de belangrijkste bevindingen van het onderzoeksrapport. “Wat extra voor de Lelylijn pleit is dat door de maatregelen om het coronavirus te beteugelen veel bedrijven heel anders tegen thuiswerken aan zijn gaan kijken. Dankzij glasvezel en snelle internetverbindingen is werken op afstand in het hele land mogelijk geworden. Onze digitale ontsluiting is dus goed geregeld, wat nu nog ontbreekt is een snelle fysieke ontsluiting.”

Woldring voorziet dat gezonde lucht en wonen en werken vanuit een landelijke omgeving steeds belangrijkere factoren gaan worden, zeker nu in de Randstad de woningmarkt klem zit. Hij kijkt ook met een schuin oog naar onze oosterburen, waar flink wordt doorgepakt met snelle ICE-treinverbindingen. "Deze zomer kun je zelfs met snelheden tot 300 kilometer per uur rechtstreeks van Norddeich (Oost-Friesland) naar München reizen. Het zou toch prachtig zijn als daar de Lelylijn straks op aansluit?”

Ontsluiting en woningopgave

Wethouder Anjo Simonse van de gemeente Noordoostpolder geeft aan deze uitkomst wel verwacht te hebben. “Het bevestigt ons beeld en ja, natuurlijk zijn we daar blij mee. Het onderzoek geeft een goed onderbouwd beeld van de haalbaarheid van de Lelylijn en dat is goed nieuws. Een goede verbinding met Noord-Nederland en de Randstad draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de ontsluiting en de woningopgave die we in Noord-Nederland hebben. Het trekt bovendien nieuwe inwoners. Die komen van elders. En daarmee is het ook een goede ontwikkeling voor de rest van Nederland."

Het voordeel van de Lelylijn zit voor Groningen volgens D66-raadslid Tom Rustebiel (gemeente Groningen) niet alleen in het sneller naar de Randstad kunnen reizen. “Het verbinden van stedelijke kernen als Drachten en Heerenveen verlicht de automobiliteit op onze dichtslibbende stedelijke wegen en maakt de stad ook voor studenten uit Friesland en Flevoland beter bereikbaar. Het is óók een regionale versterkering. Daarnaast maakt het de spoorbereikbaarheid van Groningen robuuster, want één incident of onderhoudsproject tussen Zwolle en Groningen levert een Groningen en Drenthe die onbereikbaar per spoor zijn op.”

 

Bekijk deze video om een goede indruk te krijgen waarom de Lelylijn belangrijk is voor Nederland en niet voor het Noorden alleen.

 

Nieuwsoverzicht