Het kabinet is momenteel bezig met de Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI genoemd. Volgens de regering is er meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Kajsa Ollongren schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes. Dit biedt perspectief voor de Lelylijn, zo lijkt het.

De minister schrijft in haar Kamerbrief: “Het kabinet kiest voor het verbeteren van de verbindingen met alle landsdelen (op termijn), want Nederland is te klein voor perifere regio’s. Dat doen we in het besef dat regio’s natuurlijk van karakter zullen blijven verschillen.”

Ontwikkelpotentieel regio’s

Een andere interessante passage uit de brief is de volgende: “Ook de gebieden buiten het brede midden van Nederland hebben aanzienlijk ontwikkelpotentieel ten aanzien van wonen, werken en leefkwaliteit. We kijken breed naar de ontwikkeling van Nederland als geheel, waarin alle regio’s en functies ertoe doen. Het kabinet wil overal het ontwikkelpotentieel benutten. Regio’s vragen daarin elk een specifieke strategie. “

“Als er nog onderbenutte economische potenties zijn, bijvoorbeeld in regio’s met meer grensoverschrijdende mogelijkheden, vormt dat de kern. En daar waar juist de leefkwaliteit om aandacht vraagt is weer een ander accent nodig. Met overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners formuleren we per regio een integraal toekomstperspectief en bijhorende ontwikkelstrategie om de (economische) kracht van deze (grens) gebieden verder te benutten. Dit nemen we op in de Omgevingsagenda’s.”


De komende tijd zal blijken of al deze overwegingen voldoende zijn meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn, waarvan de uitkomsten in aantocht zijn.


De volledige Kamerbrief van minister Ollongren is hier te lezen.

Nieuwsoverzicht