In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe Lelylijn-website, met onder andere nóg meer informatie over deze beoogde spoorverbinding en nieuwtjes om jullie op de hoogte te houden. Maar hoe staat het eigenlijk met de ontwikkelingen rondom de Lelylijn? Een update!

Sinds de introductie van de plannen voor de Lelylijn – eerst regionaal, later landelijk – is er veel gebeurd: in recordtempo staat de Lelylijn op de politieke agenda en wordt er vanuit de regering al een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de snellere verbinding tussen de Randstad en het Noorden. Mede door de talloze gesprekken met gemeenten, provincies, politici in Den Haag en het bedrijfsleven om het nut en de noodzaak van de verbinding aan te kaarten staat de Lelylijn nu écht op de toekomstige spoorkaart.

Alternatief voor dure upgrade huidige spoor

Ondertussen bereikten ons ook de resultaten van het onderzoek naar de beoogde dertig minuten reistijdwinst tussen het Noorden en de Randstad over het bestaande spoornetwerk. De kosten om dat te bereiken vallen fors hoger uit (tot maar liefst 8 miljard euro) dan gedacht en de werkzaamheden zullen vele maanden of zelfs jaren voor grote overlast voor de reiziger zorgen. Een aantal succesvolle moties in de lokale en landelijke politiek voeren de druk verder op om serieus te kijken naar de Lelylijn, al dan niet in internationaal perspectief!

Symposium in Drachten

Daarnaast vormde het tweede symposium in Drachten – dit keer georganiseerd door VNO-NCW Noord, in maart 2019 vond er al een drukbezocht symposium in Emmeloord plaats – een mooie mijlpaal in het vele lobby- en promotiewerk van de Lelylijn-supporters. In een volle zaal met honderden Lelylijn-vrienden en supporters, politici en ambtenaren werd het belang van de Lelylijn nog maar eens benadrukt en was iedereen het zo'n beetje unaniem eens dat de spoorverbinding er moet komen. Des te meer reden voor ons om door te gaan: Sinds begin dit jaar hebben de initiatiefnemers van de Lelylijn zich officieel verenigd in Stichting Initiatiefgroep Lelylijn, waarbij er nauw wordt samengewerkt met VNO-NCW Noord. Het doel? De aanleg van de spoorverbinding tussen Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Leeuwarden, Drachten en Groningen!

Eensgezindheid

Dat de Lelylijn niet alleen in het Noorden van het land op steun kan rekenen bleek afgelopen december nog maar eens, toen de voltallige Tweede Kamer instemde met een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn zullen deze vanzelfsprekend uitgebreid worden gecommuniceerd via deze gloednieuwe website.

Om het doel van de realisatie van de spoorlijn daadwerkelijk te bereiken is het belangrijk dat we eensgezind zijn in het geluid naar de landelijke politiek toe, met als essentiële stap de Lelylijn in zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s voor de landelijke verkiezingen van 2021 te krijgen. Indien de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek positief zullen zijn zal dit zeker helpen om dat voor elkaar te krijgen.

Nieuwsoverzicht