De gemeenteraad in Noordoostpolder heeft tijdens de (digitale) raadsvergadering van dinsdag 14 april unaniem ingestemd met een motie die de landelijke politieke partijen oproept om de Lelylijn in hun verkiezingsprogramma op te nemen.

De motie was een initiatief van CDA en D66 in de noordelijkste gemeente van de provincie Flevoland, en werd ondersteund door alle fracties in de raad.


De motie roept alle fracties in de Gemeenteraden en Provinciale Staten die aan het beoogde Lelylijntracé liggen op hun invloed maximaal aan te wenden om de Lelylijn in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van hun landelijke partij te krijgen, of van de partij die het dichtst bij het gedachtegoed van de lokale partij staat.


Volgens de indieners en ondertekenaars van de motie – de gehele gemeenteraad van Noordoostpolder dus – is het van groot belang dat de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen de Lelylijn opnemen in hun verkiezingsprogramma. Als zwaarwegende reden wordt het belang van de spoorlijn – die de Randstad via Lelystad met Groningen en tussenliggende plaatsen moet verbinden – voor de sociaal-economische ontwikkeling van Flevoland en Noord-Nederland genoemd. Volgens de indieners verkleint de Lelylijn de afstand en vergroot het de bereikbaarheid tussen Randstad en het Noorden, en daarmee ook de vitaliteit van het platteland.


Het is nadrukkelijk de insteek dat andere gemeenten (en provincies) dit initiatief navolging geven.

Nieuwsoverzicht