De Lelylijn-initiatiefnemers van het eerste uur hebben zich verenigd in de Stichting Initiatiefgroep Lelylijn. Volgens het stichtingsbestuur is dit een logische stap na de grote vlucht die de belangenbehartiging voor de beoogde noordelijke spoorverbinding van Lelystad naar Groningen het afgelopen jaar heeft genomen. De stichting trekt samen op met VNO-NCW Noord om gezamenlijk een vuist te maken in Den Haag. Daarnaast wordt er ook veelvuldig opgetrokken met politici in veelal het Noorden, waaronder de Friese Statenleden Durk Pool en Edou Hamstra.

Met de oprichting van een stichting wil de Initiatiefgroep Lelylijn de lobby voor de spoorlijn nog meer kracht bijzetten. Momenteel richt de aandacht zich vooral op het haalbaarheidsonderzoek naar de kansen voor de Lelylijn, dat momenteel door het kabinet wordt uitgevoerd. Naar de uitkomsten van dit onderzoek wordt door velen reikhalzend uitgekeken. Via deze website en onze social media-kanalen houden wij u uiteraard nauwgezet op de hoogte.

Nieuwsoverzicht