Het symposium ‘De Lelylijn: verbinden met snelheid’ op maandag 2 december 2019 was een groot succes. Met meer dan 350 geïnteresseerden in de zaal werd er gesproken over de meerwaarde die deze snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad kan hebben voor Nederland.

Het door VNO-NCW Noord georganiseerd symposium ‘De Lelylijn: verbinden met snelheid’ op maandag 2 december 2019 was een groot succes. Met meer dan 350 geïnteresseerden in de zaal werd er gesproken over de meerwaarde die deze snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad kan hebben voor Nederland. Zowel vanuit het perspectief van de ondernemer, het onderzoek als de overheid. De opvallende overeenkomst? Bij allemaal bestaat er veel positieve energie om het plan voor de Lelylijn kracht bij te zetten met als doel de uiteindelijke realisering van de spoorlijn.

 

"Als VNO-NCW Noord zijn we ervan overtuigd dat de Lelylijn goed is voor het Noorden", zegt directeur Ton Schroor. "We ontsluiten een belangrijke plaats zoals Drachten en brengen de economie van het Noorden en de Randstad op een uur afstand van elkaar. Echte tijdswinst die we niet kunnen realiseren met de andere positieve ontwikkelingen die er spelen op het spoortracé via Zwolle. Daarbij spreken we ons niet uit voor of tegen andere manieren van transport, zoals auto of vliegverkeer. Maar wij zien – en ook anderen-  wel dat treinverkeer van groot belang gaat worden in de toekomst, mede vanwege duurzaamheid en ruimte."

 

Een bijzondere bijdrage aan het symposium werd geleverd door ondernemer Ben Woldring. Hij presenteerde een film met daarin een visie voor de toekomst, waarin de trein een hele belangrijke positie inneemt. Deze film is beschikbaar op YouTube.

 

Steun de Lelylijn
De volgende stap is een intensieve campagne om de Lelylijn in het nieuwe regeerakkoord te krijgen. Daarvoor is opnieuw de steun nodig van iedereen in het Noorden. Daarom werd er tijdens het symposium ook een oproep gedaan om Vriend van de Lelylijn te worden, of de campagne zelf financieel te ondersteunen door Ambassadeur van de Lelylijn te worden. Want een campagne die impact heeft, heeft een stevig budget nodig. Aanmelden is mogelijk op de website van VNO-NCW Noord door het formulier in te vullen en te verzenden.

 

(Dit oorsponkelijke versie van dit nieuwsbericht is gepubliceerd op de website van VNO-NCW Noord)

 

Nieuwsoverzicht